Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Không tựa... Viết tại Chùa Nam Tông


Bản thân tôi tuy ít nói nhưng rất thích viết. Trong thời gian xuất gia 3 tháng qua - (đây là lần thứ hai tôi xuất gia), tôi cũng có dành chút ít thời gian để viết ra vài điều tôi suy nghĩ.
Viết chỉ để mà tự mình đọc lại chứ không dạy ai cả, tất cả đều mang tính chất tự răn nhắc bản thân và chia sẻ với người có duyên. Viết lại để sau này xem lại dòng thời gian của chính bản thân từ đó thấy ra những điều hợp hay không hợp từ đó có cái nhìn và thái độ đúng đắn hơn.

Học vấn không cao, vốn từ không phong phú, văn phong không có gì hấp dẫn. Tất cả chỉ  là nghĩ sao viết thế!

Ước nguyện


Hiện tại tôi không phải là tu sĩ nữa nhưng tôi đã ước nguyện dù là cư sĩ hay tu sĩ thì tôi vẫn vững tin vào Tam bảo thực hiện lời dạy của Đức Phật.

Read More
Nếu được quay trở lại ... thì hay biết mấy!


ngốc