Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Tình yêu & đạo hữu (2017)Đêm đã khuya rồi sao lại thức? 
Một giấc ngủ sâu không khó gì! 
Tại lòng ưu sầu không muốn ngủ, 
Nhớ về người xưa những tâm tư...


Tình yêu đúng chuẩn mực đạo đức dẫn đến hạnh phúc thật sự và lâu dài thì tình yêu ấy không có sân hận, không tổn hại, không đố kỵ, không cố chấp hay dính mắc vào đối tượng được yêu.


Dù lựa chọn thế nào, lập gia đình hay sống độc lập, lấy người này hay người kia, điều quan trọng nhất là phải nhìn rõ tâm mình, thấy rõ thực tế, biết rõ mình cần gì, muốn gì, hướng về điều gì, muốn sống cuộc đời mình như thế nào và điều gì là điều quan trọng nhất trong cuộc đời để mình sống. Khi chưa thấy rõ điều đó thì hãy chờ đợi, tiếp tục thực hành để thấy rõ tâm mình, đừng quyết định vội vàng mà hỏng cả cuộc đời quý giá.


Biết bao người lấy nhau vì tình yêu nhưng vẫn đổ vỡ. Biết bao người tính toán môn đăng hộ đối nhưng cũng vẫn khổ đau. Vì sao? Chủ yếu là vì thiếu hiểu biết đạo lý (trí tuệ và đạo đức) nên nhận thức và hành vi không đúng tốt đã tạo thành quan niệm sống sai lầm mà ra. Vậy dù lập gia đình hay không thì không phải vì quan niệm mà phải nhờ vào trí tuệ và đạo đức mới được.

Chuyện Tình Tứ Niệm Xứ  | Tình yêu đúng chuẩn mực đạo đức


Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi, 
Người khôn ai nỡ nặng lời đến ai. 
Một mai nếu có ra đi, 
Còn lại ký ức không phiền với ai.  -- Kossom, Thứ tư, 25/4/2018

Thuận Hòa (Thiện Đăng Tâm Định)Nếu được quay trở lại ... thì hay biết mấy!


ngốc